5 EU-regler indenfor elmarkedet, du bør kende til

0
1131
EU elmarkedet

EU har vedtaget en række regler inden for elmarkedet. Reglerne blev vedtaget i 2017, men er ved at blive implementeret på nuværende tidspunkt. Få et indblik i dem i denne artikel.

EU’s medlemslande, Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen har vedtaget en række regler, der vedrører EU’s elmarked. I denne artikel følger et overblik over bestemmelserne, som altså har været vedtaget siden 2017, men så småt er ved at blive implementeret.

#1: Regler for adgang til inter konnektorer

I fremtiden skal minimum 70 % af el-kablernes kapacitet, der går tværs over landegrænser, gøres tilgængelige for aktørerne på markedet. Dette tal var i 2016 kun 11 % mellem eksempelvis Jylland og Tyskland for de nordiske el-producenter.

Det samlede eksporttab på baggrund heraf var på intet mindre end 500 millioner kroner for Norden. De nye regler på området betyder altså, at dette ikke vil ske igen, da der er tale om mange spildte ressourcer, der ikke anvendes, som de burde.

#2: Der etableres en enhed for lokale netselskaber

Der er etableret en ny enhed i EU, som har til formål at rådgive EU-Kommissionen omkring regler for eksempelvis lavspændingsnettet. De lokale netselskaber kommer til at spille en mere central rolle fremadrettet, da der generelt er øgede mængder af vedvarende energi tilsluttet distributionsnettet, ligesom elbiler og varmepumper har en finger med i spillet.

Derfor er det vigtigt for EU-Kommissionen at få feedback og input fra de lokale netselskaber, i takt med at der skal udarbejdes ny lovgivning på området.

#3: Markedet stå for levering af flere ydelser

En af ændringerne ved den nye lovgivning er, at medlemslandene i langt højere grad end tidligere, forpligter sig til at lade markedet levere de ydelser, der skal til i forhold til at drive elsystemet. Det drejer sig om alt fra batterier til lagring til mere avancerede systemer, der står for at stabilisere nettet.

Om det kommer til at påvirke en lokal autoriseret el-installatører eller større spillere på det private marked, er på nuværende tidspunkt uvist, omend meget tyder på det. Ifølge den nye lovgivning må førnævnte anlæg ikke ejes af monopolselskaber, medmindre der ikke er interesse blandt markedsaktørerne.

#4: Kunderne skal kunne deltage aktivt i markedet

Noget af det, der er mest centralt i forhold til den nye lovgivning på området, er, at kunderne skal have større mulighed for at kunne drage nytte af og deltage aktivt i omstillingen af energisystemet.

Det betyder, at der etableres tydeligere regler på området på tværs af EU. Disse regler relaterer sig altså til forbrugeren, som enten ønsker at producere sin egen el eller sælge den ind til el-nettet – samtidig bliver det muligt for forbrugeren at tilrettelægge deres forbrug på de tidspunkter, hvor det udgør en minimal belastning på elnettet.

Dette kan enten gøres individuelt gennem aggregatorer eller ved at være en del af et energifællesskab, hvor det er muligt at købe eller sælge el af sine naboer. Sådanne konstruktioner har ikke tidligere været muligt.

#5: Der skal være bedre samarbejde mellem ejere af høj– og lavspændingsnet

I den nye lovgivning er det et krav, at der skal være et tættere samarbejde mellem ejere af høj- og lavspændingsnet. Det betyder i praksis, at disse skal samarbejde omkring drift og planlægning af elnettene.

Helt konkret skal der foregå en større udveksling af data og information omkring produktionsanlæg, drift og fremtidsplaner omkring udvidelse af elnettet blandt aktørerne på markedet.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her