EU-regler for glyphosat og andre ukrudtsmidler

0
967
ukrudtsmiddel

Ukrudtsmidlet glyphosat, der er et af hovedingredienserne i bl.a. Roundup, er i årevis blevet brugt til ukrudtsbekæmpelse. Midlet bliver brugt i stor stil i både landbrug og i private haver, men det er måske snart slut? Flere lande i EU kæmper for at få glyphosat forbudt, og også i Danmark går diskussionen om brugen af midlet livligt iblandt flere partier i folketinget. Men hvad er essensen i debatten, og er glyphosat stadig lovligt?

Diskussionen om glyphosat bunder i, at ukrudtsmidlet mistænkes for at være kræftfremkaldende. Der er dog stor uenighed om, hvorvidt denne påstand er rigtig. Og indtil videre kan du stadig købe f.eks. Roundup med glyphosat. Flere organisationer hævder, at midlet er uskadeligt for mennesker, hvis det bruges i de rigtige mængder, mens andre er af en helt anden holdning.

Hvad er glyphosat?

Glyphosat er det mest udbredte ukrudtsmiddel i verden og bruges af de fleste producenter af ukrudtsbekæmpende midler. Glyphosat bruges af langbruget til at fjerne ukrudt på markerne, inden de nye afgrøder skal sås. Midler med glyphosat bruges også af private husejere til at bekæmpe uønsket plantevækst, inden en ny græsplæne skal anlægges, når et engareal skal ryddes, og når gårdspladsen skal holdes fin og pæn.

Glyphosat virker på den måde, at midlet hæmmer planternes vækst. Ved at forhindre dannelse af særlige proteiner dør planterne efter ganske kort tid. Nogle få uger efter midlet er sprøjtet ud, er arealet fri for plantevækst, og der kan plantes og sås på ny.

En stor fordel ved glyphosat er, at det er billigt at fremstille, og at det virker på alle former for bredbladet ukrudt. Til gengæld kan du ikke bruge midlet til bekæmpelse af mos og alger.

Danskerne bruger ukrudtsmiddel i stor stil

Vi har spurgt Martin, som er medejer af havewebshoppen Havehandel.dk, om hvordan udviklingen i danskernes forbrug af ukrudtsmidler ser ud:

Det er primært private haveejere som handler hos os og vi oplever en stigende efterspørgsel på effektive ukrudtsmidler som fx Roundup. Jeg vil gætte på at udviklingen skyldes en mangel på ”sundere” alternativer, som rent faktisk virker.

Stor uenighed i EU om brugen af glyphosat

Brugen af glyphosat i bl.a. Roundup skal godkendes i EU, og denne godkendelse skulle efter planen være udløbet den 31. december 2017. EU har dog vedtaget at forlænge aftalen i yderligere i 5 år, så midlet kan købes og bruges frem til den 27. november 2022.

Baggrunden for afstemningen i EU skyldes manglende beviser for, at glyphosat rent faktisk er kræftfremkaldende. På tidspunktet for afstemningen var WHO kommet til den konklusion, at midlet ”sandsynligvis var kræftfremkaldende”.

Ved afstemningen var der et overvejende flertal blandt landene i EU om at forlænge den gældende aftale. 18 lande, deriblandt Danmark, stemte for en forlængelse af aftalen, mens 9 lande stemte imod. Som det eneste land undlod Portugal helt at stemme.

Indtil videre er det ok at bruge Roundup

Afstemningen gør det altså muligt at bruge bl.a. Roundup i Danmark frem til slutningen af november 2022. I Danmark har man dog gjort tiltag til at begrænse mængden af glyphosat, der sprøjtes ud i private haver.

For år tilbage blev det forbudt for private i Danmark at købe ufortyndet Roundup, i håbet om, at haveejerne ikke overdoserer og dermed skaber risiko for en eventuel forurening af grundvandet. Roundup i fortyndet udgave er dog stadig fuldt lovligt og kan købes i alle byggemarkeder. Også i landbruget kan ukrudtsmidler med glyphosat indtil videre bruges, blot de gældende regler overholdes.

Hvad er fremtiden for glyphosat?

Indtil videre er det ikke muligt at spå om fremtiden for glyphosat. Siden afstemningen i EU er der lavet en del forskning på området, men der er stadig ikke nogen klare beviser for, om glyphosat er kræftfremkaldende eller ej.

På den ene side står WHO, der mener, at der er en stor sandsynlighed for, at midler som Roundup er kræftfremkaldende. I den anden lejr står EU-landenes miljøstyrelser, der ikke mener, at der er nogen beviselig sammenhæng mellem kræftsygdomme og brugen af glyphosat.

Noget kunne dog tyde på, at tommelfingeren peger en smule nedad i flere lande. Bl.a. arbejder Frankrig på en snarlig udfasning af glyphosat. I USA har kræftpatienten Dewayne Johnson fået tildelt en kæmpeerstatning, da retten fandt det sandsynligt, at Johnsons kræftsygdom skyldes hans arbejde med Roundup. Afgørelsen kom dog bag på flere organisationer, der ikke mener, at bevisgrundlaget for dommen, har været tilstrækkeligt.

Indtil videre kan du frit købe og bruge midler med glyphosat, og vi må spændt vente på, at der kommer en ny udmelding fra EU.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her