Mere fjernarbejde i den Europæiske Union som følge af coronakrisen

0
774
fjernarbejde

Udbruddet af pandemien med Covid-19 har i 2020 medført en stor omvæltning på arbejdsmarkedet i den Europæiske Union. Virksomheder er lukket ned og gået konkurs, mens andre virksomheder blot holdes oppe af subsidier fra de forskellige medlemslandes regeringer.

Indenfor den Europæiske Union har fjernarbejde været med til at bevare jobs og opretholde virksomhedernes ydelser og vigtige samfundsfunktioner. Dette har i høj grad medvirket til at afbøde virkningerne fra en truende økonomisk recession, som pandemien er i fare for at medføre – ikke kun for de forskellige medlemslande indenfor den Europæiske Union, men også i resten af verden.

En stor del af arbejdsstyrken er således blevet sendt på hjemmearbejde, og det anslås, at op mod 40% af den europæiske arbejdsstyrke nu udfører deres arbejde som fjernarbejde fra hjemmet. Hvor arbejdet tidligere blev udført på kontoret, skal det altså nu udføres som fjernarbejde i hjemmet, hvor det er muligt. Dette skal ses i forhold til, at kun op mod 15% af arbejdsstyrken i Europa havde prøvet at udføre deres arbejde som fjernarbejde eller ”remote” før pandemien.

Branchefordelingen af europæiske virksomheder med fjernarbejde

Ikke overraskende er de lønmodtagere, der har stærke digitale færdigheder og erfaring, som udgangspunkt i en bedre position i forhold til at kunne omstille sig til fjernarbejde under krisen. Når det er sagt, så viser det sig også, at den europæiske arbejdsstyrkes digitale kompetencer varierer betydeligt på tværs af de europæiske landegrænser.

I et studie udført på foranledning af EU-kommissionen omkring fjernarbejde som konsekvens af Covid-19 bemærkes det, at det særligt er indenfor undervisningsbranchen samt informations- og kommunikationssektoren, at arbejde kan udføres som telearbejde. Ikke overraskende kan mere manuelle jobs som eksempelvis de fleste typer af jobs indenfor sundhedssektoren ikke udføres som fjernarbejde.

Indenfor den europæiske undervisningssektor er en stor del af undervisningen således kommet online. Forskellige workshops, kurser, efteruddannelser og oplæg er nu kommet på internettet. En stor del af skolegangen er blevet omdannet til fjernundervisning.

De forskellige medlemslande imellem er der også forskelle. Således er fjernarbejde i lande som Danmark, Sverige og Finland mere udbredt end i flere lande i Østeuropa som eksempelvis Rumænien. Dette skyldes i høj grad, at en relativt større andel af arbejdsstyrken i Skandinavien arbejder indenfor den videnstunge del af servicesektoren, hvor størstedelen af arbejdet allerede foregår digitalt på computeren.

I den Europæiske Union har dette ført til et større behov for onlineløsninger til afholdelse af virtuelle møder på computeren over internettet. Således oplever flere virksomheder, der tilbyder online kommunikationsløsninger, stor fremgang. Et eksempel på en af disse virksomheder er Zoom, som blandt andet tilbyder online videomøder og digitale værktøjer til afholdelse af konferencer online.

Nye typer af fjernarbejdere – mød den virtuelle assistent

Også små erhvervsdrivende i Europa, som af krisen er blevet presset til at tænke i nye baner, har fået en større online tilstedeværelse. Eksempelvis er mange coaches, konsulenter og samfundsforskere blevet nødsaget til at afholde deres webinarer og foredrag online, hvor de tidligere afholdt deres kurser overfor store, samlede grupper af mennesker.

Dette har sat nye krav til folks tekniske kompetencer på internettet. Når man skal forberede et nyt foredrag for internationale kolleger og samarbejdspartnere, som kan være spredt over hele den Europæiske Union, er der ikke nødvendigvis tid til at lære hele det tekniske set-up at kende. Derfor kan det være fordelagtigt at få en teknisk dygtig virtuel assistent til at hjælpe sig mig arbejdet. På en hjemmeside som https://virtualassistant.dk kan man finde hjælp til udførelsen af en lang række af forskelligartede opgaver indenfor online arbejde.

Den virtuelle assistent er en fjernarbejder, som hjælper kunderne med deres IT-arbejde, som de ikke selv har tid til at udføre. Dette arbejde kunne også være i form af at sætte hjemmesider op og sørge for annoncering på de sociale medier.

Hvis der er én ting, som pandemien med ny coronavirus har demonstreret, så er det, at fjernarbejde er kommet for at blive i den Europæiske Union!

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her