Rekruttering i Europa

0
899
rekruttering

På tværs af landegrænserne i Europa foregår der rekruttering af medarbejdere i stor til. Mange virksomheder er pan-europæiske i deres organisatoriske struktur, deres produkt er vidensbaseret og platformen digital. For denne type af virksomhed betyder det ikke så meget hvor deres kommende talenter befinder sig geografisk og kan i princippet sidde i Firenze eller på Fyn. Det er langt vigtigere for disse virksomheder at de har adgang til talentmassen.

Talent Acquisition

Derfor arbejder denne type af virksomheder meget strategisk med ”talent acquisition” – altså hele det område der handler om at tiltrække talenter. Talenterne kan være generalister, som kan være morgendagens stjerner i til handel, økonomi eller business.

CBS i København har bl.a specialiseret sig i at producere ledere til den absolut øverste hylde i erhvervslivet både i Danmark og Europa. Mange af disse talenter bliver ansat i management consulting virksomheder som eksempelvis McKinsey. Talenterne der uddannes som business generalister, er kendt for deres evner til at løse svære opgaver for både private og offentlige virksomheder. Det kan være opgaver, som de måske ikke har prøvet før i brancher og sektorer som de ikke kender, men alligevel får løst opgaverne grundet deres talent, faglige kompetencer og drive.

Stor efterspørgsel på IT-medarbejdere

Talentmasse behøver dog ikke kun handle om ledelse og business. Mange lande oplever i denne tid stor efterspørgsel på It-relaterede medarbejdere. Det kan både være dataloger, datamatikere, udviklere til både front og back end.

Mange virksomheder i Europa samler deres IT-afdelinger i såkaldte ”hubs”. Et eksempel på dette er udviklingsafdeling for en global udbyder af taxiydelser gennem en digital platform. Et af deres europæiske hubs er placeret i Århus. Her er der ansatte til at hjælpe medarbejdere med at finde bolig, skole til børn og job til ægtefælle. Kontoret er indrettet således at børn kan komme med på job og der er ansatte til at passe dem i tilfælde af sygdom, således at mor eller far kan passe deres arbejde. Der er ansat kok, så frokosten er i særklasse og medarbejderen kan desuden købe billig aftensmad, så vedkommende måske kan tage en time ekstra på arbejdspladsen, inden de kører hjem. Alt i alt er hele denne indretning møntet på, at alting skal gøres så nemt som muligt for de europæiske medarbejdere, således at de kan investere 100% af deres energi på jobbet.

Nogle virksomheder vælger at arbejde med tiltrækning og rekruttering af talenter internt i deres HR-afdeling. Andre virksomheder vælger at koble et specialiseret rekrutteringsbureau på opgaven da de har ekspertisen og erfaring med denne type af opgaver.

Tiltrækning af talent fra Europa

Efterspørgslen på kvalificerede og specialiserede medarbejdere er konstant stigende over hele Europa. Men i et land som Danmark hvor digitalisering og produktion af højteknologiske produkter udgør et stort fundament for eksporten i fremtiden, vil det være af stor betydning for dansk erhvervsliv, at der satses endnu mere massivt på tiltrækning af talent både i og uden for Europa. Der er allerede indført såkaldte green-card ordninger for talenter, forskere og specialister som bl.a får ubesværet opholdstilladelse og sparer en del på skatten. Men der er i høj grad brug for at Danmark og danske handelsdelegationer og virksomheder kipper med flaget og slår på tromme for de mange fordele der er ved at bo, arbejde og stifte familie i Danmark.

Desværre har den Danske udenrigstjeneste lukket en lang række ambassader og konsulater i Central- og Østeuropa, hvilket desværre ikke er befordrende for talenttiltrækning på den lange bane.

Mange rekrutteringsbureauer står på spring for at tilbyde deres services i hele Europa. Mange er koblet op på internationale netværk, således at de er associerede med de lokale afdelinger, som både kan være i Portugal eller Polen. Når rekrutteringsmarkedet i princippet er hele Europa, er det mere ressourcekrævende og dermed dyrere for det enkelte rekrutteringsbureau at skulle gennemføre et eller flere rekrutteringsforløb. Ofte vil man kunne tage de første samtaler digitalt, men rekrutteringskonsulenten vil i mange tilfælde være nødt til at rejse flere gange til forskellige destinationer med henblik på at lukke aftalen. Talenterne er i vidt omfang klar over deres egen værdi og stiller af samme årsag store krav til både ansættelsesproces, onboarding og de ydre rammer for en evt. familie.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her